Συνάντηση με Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ευαγγ. Αποστόλου

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Θέμα : Συνάντηση με Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων κ. Ευαγγ. Αποστόλου.

 

Διαβάστε περισσότερα: Συνάντηση με Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Ευαγγ. Αποστόλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10 παρ. 3 & 18 του Ν.1474/84 και
13 & 16 του Π.Δ.334/85 στην Ετήσια Τακτική Συνέλευση των Αντιπροσώπων των
Κλάδων του Περιφερειακού Παρατήματος Δυτικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε., που θα
πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη την 25–02–2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 στην
αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν. Κοζάνης (Διοικητήριο
– Κοζάνη).
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Συνέλευση θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 04-03-2015 ημέρα
Τετάρτη και ώρα 18:30 στον ίδιο χώρο.
ΘΕΜΑ TA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΛΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΑΡ/ΤΟΣ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Συμπεράσματα συνάντησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών, Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας & συνεργατών, με τη Διοικούσα Επιτροπή ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Π.Δ.Μ.

Θέμα: «Συμπεράσματα συνάντησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών

Αγαπητοί κύριοι Αντιπεριφρειάρχες,
Επιθυμούμε με την παρούσα επιστολή να εκφράσουμε την ικανοποίηση μας για τη συνάντηση της 29ης Ιανουαρίου 2015, τόσο με σας όσο και με κλιμάκιο συνεργατών σας, στα γραφεία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Περιφερειακού Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας, για θέματα που άπτονται του επιστημονικού και επαγγελματικού
πεδίου των Γεωτεχνικών.
Η συνάντηση κρίνεται ως παραγωγική και επωφελής καθώς αναδείχθηκε η σημασία της ανάπτυξης του Πρωτογενή Τομέα για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και της χώρας γενικότερα, ιδιαίτερα αυτή τη χρονική περίοδο εν μέσω της οικονομικής
κρίσης. Παράλληλα επισημάνθηκε η σπουδαιότητα του ρόλου που καλείται να παίξει το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, προκειμένου να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα της Αγροτικής Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα: Συμπεράσματα συνάντησης Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών, Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης...

Προτάσεις του Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας για την τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Θέμα: «Τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

με αφορμή την επικείμενη τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Π.Δ. 146/2010, ΦΕΚ Α’ 239), θεωρούμε σκόπιμο να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας, θέλοντας να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος.

Διαβάστε περισσότερα: Προτάσεις του Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας για την τροποποίηση του Οργανισμού Περιφέρειας...

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: «Συμμετοχή στη διαβούλευση φορέων της Περιφέρειας που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ»

 

Το Περιφερειακό Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, συμμετείχε ενεργά στη διαβούλευση με τους φορείς  της Περιφέρειας μας που διοργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ στις 20 Δεκεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ