Προτάσεις εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020


Σχετ. : Υπ. Αριθμ. Πρωτ. 2223/24-04-2015 έγγραφο Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σε συνέχεια του παραπάνω σχετικού εγγράφου, σας αποστέλλουμε τις προτάσεις του Περιφερειακού Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την εξειδίκευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020.
Οι προτάσεις είναι εναρμονισμένες στη στρατηγική του Επιχειρησιακού Προγράμματος και στοχεύουν στην υποστήριξη, την έγκαιρη ενημέρωση και την προετοιμασία των εμπλεκόμενων με τα έργα φορέων.

Συνοπτικά είναι οι εξής:

1) ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΛΕΚΑΝΩΝ & ΥΠΟΛΕΚΑΝΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2) ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΓΟΥΝΟΦΟΡΩΝ ΖΩΩΝ
3) ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΚΑΙ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
4) ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
5) ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφορία.


Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.
ΓΕΩΤ.Ε.Ε. / Π.Δ.Μ.
Θεόδωρος Γ. Σιόγκας