Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής (2η/2015)

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


1. Έγκριση πρακτικών 1ΗΣ/2015 συνεδρίασης Δ.Ε.
2. Έγκριση οικονομικών δαπανών.
3. Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2014 (Εισηγητές: Σιόγκας Θεόδωρος,Κουντούδης Πολύδωρος).
4. Έγκριση Προγράμματος Δράσης Παραρτήματος έτους 2015 (Εισηγητής: Σιόγκας Θεόδωρος).
5. Ετήσια τακτική Συνέλευση των Αντιπροσώπων Κλάδων Παραρτήματος –Απόφαση πραγματοποίησης δαπάνης (Εισηγητής: Σιόγκας Θεόδωρος)
6. Συνδιοργάνωση ημερίδας με Δήμο Κοζάνης με θέμα: «Ιχθυοκαλλιέργεια στο Δήμο Κοζάνης – Προοπτική Απασχόλησης & Ανάπτυξης – Απόφαση πραγματοποίησης δαπάνης (Εισηγητής: Σιόγκας Θεόδωρος)
7. Διοργάνωση θεματικών Σεμιναρίων για Δασολόγους – Απόφαση πραγματοποίησης δαπάνης (Εισηγητής: Τσίμπλινας Δημήτριος)
8. Συζήτηση για διαμόρφωση προτάσεων Παραρτήματος για χρηματοδότηση έργων και δράσεων στο πλαίσιο της Εταιρικής κοινωνικής Ευθύνης της κοινοπραξίας του ΤΑΡ (Εισηγητής: Σιόγκας Θεόδωρος)
9. Καθαριότητα Γραφείων Παραρτήματος – Απόφαση πραγματοποίησης δαπάνης (Εισηγητής: Σιόγκας Θεόδωρος).
10. Διάφορα.