Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής

Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00

ΘΕΜΑTA ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης Δ.Ε.

2. Επίσκεψη του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών κ. Ευαγγ. Σημανδράκου, του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Κ. Καναβού και συνεργατών, για συζήτηση νέων προτάσεων και πλάνου συνεργασίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε./Π.Δ.Μ. με την Π.Ε. Γρεβενών.

3. Κατάθεση προτάσεων για την επικείμενη τροποποίηση του «Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Π.Δ. 146/2010, ΦΕΚ Α’ 239) (Εισηγητής:Σιόγκας Θεόδωρος)

4. Έγκριση υποχρεωτικών δαπανών του Παραρτήματος για το έτος 2015 σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 3 της Υ.Α. 2380/11-07-1996 (Εισηγητής: Σιόγκας Θεόδωρος).

5. Έγκριση των μετακινήσεων προέδρου της Δ.Ε. για το έτος 2015 (Εισηγητής:Σιόγκας Θεόδωρος).

6. Εκλογή μέλους Συντονιστικού Συμβουλίου (Εισηγητής: Σιόγκας Θεόδωρος).

7. Προετοιμασία – σχεδιασμός Προγράμματος Δράσης Παραρτήματος (Εισηγητής:Σιόγκας Θεόδωρος)

8. Προγραμματισμός σύγκλησης Συνέλευσης των Αντιπροσώπων Κλάδων Παραρτήματος (Εισηγητής: Σιόγκας Θεόδωρος)

9. Εκδηλώσεις – Ημερίδες (Εισηγητής: Σιόγκας Θεόδωρος)

10. Διάφορα.