Την Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων του Παραρτήματος Δυτικής Μακεδονίας, η οποία εξέλεξε και τις Πενταμελείς Επιτροπές Κλάδων, η σύνθεση των οποίων αναλυτικά είναι η παρακάτω:

ΓΕΩΠΟΝΟΙ
Πρόεδρος: Αδάμου Δέσποινα
Γραμματέας: Λιόλιου Παρασκευή
Ανδρονικίδου Μαγδαληνή
Κόλιας Παναγιώτης
Κασαράκης Ανδρέας
ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ
Πρόεδρος: Παλαμάς Θεόδωρος
Γραμματέας: Κοσμίδης Ιωάννης
Κάλφας Δημήτριος
Καραγιάννης Νικόλαος
Χατζηγεωργιάδης Πασχάλης
ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ
Πρόεδρος: Αναστασάκης Χρήστος
Γραμματέας: Μπακατάρης Γεώργιος
Ράγκος Γεώργιος
Οικονομίδης Πασχάλης
Μαρινόπουλος Γεώργιος
ΓΕΩΛΟΓΟΙ
Πρόεδρος: Αδαμίδου Καλλιόπη
Γραμματέας: Τσακίρης Νικόλαος
Σεϊσογλου Παναγιώτης
Σίμου Ιωάννα
Αυξέντης Κωνσταντίνος
ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ
Νικολαϊδου Μαρία