ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σιόγκας Θεόδωρος, Γεωπόνος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσίμπλινας ΔημήτριοςΔασολόγος 
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δαδαμόγια Αικατερίνη, Κτηνίατρος 
ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χρυσοστόμου Αναστασία, Ιχθυολόγος
ΤΑΜΙΑΣ: Τσακίρης Νικόλαος, Γεωλόγος
ΜΕΛΗ:
Διαμαντόπουλος Μανώλης, Γεωπόνος
Ντινόπουλος Κων/νος, Γεωπόνος
Ελευθεριάδης Ισαάκ, Γεωλόγος 
Γακίδης Ζώης, Κτηνίατρος
Παλαμάς Θεόδωρος, Δασολόγος
Γαβριηλίδης Γερμανός, Γεωπόνος