ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

(Στοιχεία της 30ης Σεπτεμβρίου 2008)

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΔΑΣΟΛΟΓΟΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΙ ΣΥΝΟΛΟ
Δημόσιος Τομέας 3692 1073 1305 685 337 7092
Ευρύτερος Δημόσιος Τομέας 2198 460 177 276 39 3150
Συμβασιούχοι 1233 215 128 199 38 1813
Ιδιώτες 3033 503 1130 998 70 5734
Ιδιωτικοί Υπάλληλοι 2597 136 202 566 62 3563
Άνεργοι 4219 829 682 1661 205 7596
Συνταξιούχοι 1110 164 350 29 12 1665
Χωρίς Στοιχεία 834 92 161 148 18 1253
ΣΥΝΟΛΟ 18916 3472 4135 4562 781 31866

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης και Προσωπικού
Γραφείο Αρχείου Μελών
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας